PENINGKATAN STOK KETAM BUNGA | INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
» PENINGKATAN STOK KETAM BUNGA

PENINGKATAN STOK KETAM BUNGA

I-AQUAS telah berhasil dalam melaksanakan pembenihan ketam renjong, langkah ini bermula secara rintis dengan kerjasama bersama dengan Jabatan Perikanan Malaysia (DOF). Fokus utama I-AQUAS dalam penyelidikan ini adalah untuk meningkatkan produksi pembenihan, terutama apabila permintaan tinggi dari pelbagai pihak, termasuk industri. Usaha ini juga memberikan impak positif untuk membantu komuniti yang berminat terutama sekali untuk meningkatkan sosio-ekonomi di sesebuah kawasan.

Langkah ini sejajar dengan upaya I-AQUAS mencapai matlamat empat Pelan Strategik UPM 2021-2025, yang bertujuan memperkuat sektor pertanian, meningkatkan ketahanan sekuriti makanan, dan menekankan peranan UPM sebagai pusat pengetahuan yang mendorong kecemerlangan dalam bidang pertanian.

Di bawah ini adalah hasil pengeluaran pembenihan ketam renjong di I-AQUAS bermula tahun 2020 sehingga kini:

 

SXERFA6~