LATIHAN | INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK

» LATIHAN

LATIHAN

Penganjuran latihan di I-AQUAS dikendalikan oleh Unit Latihan dan Perkhidmatan (Komuniti dan Industri), I-AQUAS UPM. Tujuan penubuhan unit ini adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang penyelidikan dan projek yang berkaitan/sedang berjalan di I-AQUAS melalui siri webinar, kursus, latihan dan media sosial. Unit Latihan dan Perkhidmatan (Komuniti dan Industri), I-AQUAS ini juga meyediakan platform untuk mendedahkan pakar kami dalam bidang akuakultur dan produk akuakultur kami.

 

 

                                     


Lawat Media Sosial Kami

       

 

LATIHAN IDENTIFIKASI FITOPLANKTON DAN ZOOPLANKTON Fitoplankton dan zooplankton adalah dua kelompok...selanjutnya...
SXEREA4~