MENGENAI KAMI | INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS), Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan sebuah institut penyelidikan terbaru yang dinaiktaraf daripada Pusat Sains Marin pada 15 Disember 2017. I-AQUAS menawarkan platform penyelidikan mengenai pelbagai disiplin yang berkaitan dengan akuakultur dan sains akuatik. Institut ini mempunyai dua Laboratori, iaitu Laboratori Akuakultur Mampan (AquaLab) dan Laboratori Ekosistem Akuatik dan Pengurusan (EkosistemLab). Pada masa ini, I-AQUAS menempatkan 13 Penyelidik Bersekutu yang aktif dalam bidang akuakultur, sains akuatik dan kejuruteraan akuatik.

Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik  menyokong penuh  Visi, Misi dan Dasar...selanjutnya...
I-AQUAS menawarkan ruang dan kemudahan untuk penyelidikan mengenai berbagai bidang akuakultur...selanjutnya...
I-AQUAS diketuai oleh Pengarah dan dibantu oleh dua Ketua Laboratori yang dipilih dari pelbagai...selanjutnya...
Peta Lokasi I-AQUAS adalah satu pusat penyelidikan yang terletak di lokasi strategik di ...selanjutnya...
SXERFAS~