Kelestarian Dalam Akuakultur: Pendekatan Ekologi Dan Ekonomi | INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
» ARTIKEL » Kelestarian dalam Akuakultur: Pendekatan Ekologi dan Ekonomi

Kelestarian dalam Akuakultur: Pendekatan Ekologi dan Ekonomi

Artikel Oleh: Farah Izana Abdullah

 

Akuakultur, sebagai industri yang memberikan bekalan penting makanan laut, memainkan peranan penting dalam pemenuhan keperluan protein global. Bagaimanapun, untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, perlunya memahami serta mengamalkan pendekatan yang seimbang dari segi ekologi dan ekonomi. Artikel ini akan menjelaskan pendekatan ekologi dan ekonomi dalam usaha mencapai kelestarian dalam akuakultur.

 

 1. Pendekatan Ekologi:

 

 1. Pemilihan Lokasi yang Bijak:

      - Memilih lokasi akuakultur dengan bijak, dengan mempertimbangkan kesan kepada ekosistem marin setempat dan mengelakkan penempatan yang boleh merosakkan kawasan alam sekitar.

 

 1. Pengurusan Sumber Daya Air:

      - Memantau dan menguruskan kualiti air dengan cermat, termasuk pengurangan penggunaan antibiotik dan bahan kimia lain yang boleh mencemarkan air.

 

 1. Pemuliharaan Biodiversiti:

      - Memastikan pemuliharaan dan perlindungan terhadap kepelbagaian spesies laut tempatan, dengan mengelakkan impak negatif terhadap komuniti ekosistem.

 

 1. Penggunaan Pakan Berkesan:

      - Menggunakan formula pakan yang baik untuk pertumbuhan ikan tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada stok ikan di laut.

 

 1. Rehabilitasi Kawasan Pembiakan Alami:

      - Melibatkan diri dalam projek-projek pemuliharaan dan rehabilitasi kawasan pembiakan alami untuk menyokong pembiakan ikan secara semulajadi.

 

 1. Pendekatan Ekonomi:

 

 1. Pengurusan Kos dan Keuntungan:

      - Menerapkan amalan pengurusan kos yang cermat untuk menjaga kelestarian kewangan operasi akuakultur.

 

 1. Diversifikasi Produk dan Pasaran:

      - Meningkatkan kelestarian ekonomi melalui diversifikasi produk dan pengembangan pasaran untuk mengurangkan risiko dan bergantung kepada pelbagai sumber pendapatan.

 

 1. Pelibatan Komuniti Tempatan:

      - Melibatkan komuniti tempatan dalam proses akuakultur, termasuk memberi peluang pekerjaan dan menjalankan program pembangunan ekonomi setempat.

 

 1. Pelaburan dalam Teknologi Hijau:

      - Mengembangkan dan menggunakan teknologi hijau untuk meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan impak persekitaran operasi akuakultur.

 

 1. Pematuhan Piawai Kualiti dan Keselamatan:

      - Menekankan pematuhan piawai kualiti dan keselamatan dalam pengeluaran ikan untuk mengekalkan reputasi pasaran dan memastikan kelestarian jangka panjang.

 

Melalui penyelidikan dan inovasi berterusan, kelestarian dalam akuakultur dapat dicapai dengan menyelaraskan keperluan ekologi dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, akuakultur tidak hanya dapat terus menyumbang kepada bekalan makanan global, tetapi juga menjadi model untuk industri lain dalam mencapai kelestarian.

Tarikh Input: 06/02/2024 | Kemaskini: 06/02/2024 | izana.abdullah

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8100
03-9769 8953
WXFfCA1~