Pemakanan Optimum Untuk Pembiakan Dan Pertumbuhan Ikan Dalam Akuakultur | INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
» ARTIKEL » Pemakanan Optimum untuk Pembiakan dan Pertumbuhan Ikan dalam Akuakultur

Pemakanan Optimum untuk Pembiakan dan Pertumbuhan Ikan dalam Akuakultur

Artikel Oleh: Farah Izana Abdullah

 

Pemakanan merupakan aspek kritikal dalam menjaga kesihatan dan memastikan pertumbuhan optimum dalam industri akuakultur. Untuk mencapai pembiakan yang berjaya dan pertumbuhan ikan yang optimum, pemilihan pemakanan yang tepat dan strategi pengurusan pemakanan yang bijak adalah keutamaan. Artikel ini akan membincangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pemakanan optimum dalam pembiakan dan pertumbuhan ikan dalam konteks akuakultur.

 

  1. Keperluan Nutrien yang Seimbang:

   - Pemakanan harus menyediakan keperluan nutrien yang seimbang, termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

 

  1. Jenis Pemakanan yang Sesuai:

   - Jenis pemakanan perlu disesuaikan dengan spesies ikan tertentu dan tahap hidup mereka. Misalnya, larva memerlukan pemakanan berpartikel halus sementara ikan dewasa mungkin memerlukan pelet atau umpan lain.

 

  1. Kualiti Pemakanan:

   - Pemakanan harus memenuhi piawai kualiti yang tinggi dan bebas dari kontaminan. Kualiti pemakanan yang baik menyumbang kepada kesihatan ikan dan mengurangkan risiko penyakit.

 

  1. Teknologi Pemberian Pemakanan:

   - Menggunakan teknologi inovatif dalam penyampaian pemakanan seperti penggunaan pengumpan otomatik dan sistem pemakanan terkawal membantu memastikan pemakanan diserap dengan baik oleh ikan.

 

  1. Frekuensi dan Kuantiti Pemberian yang Betul:

   - Menentukan frekuensi dan kuantiti pemakanan yang betul adalah penting. Pemberian pemakanan secara teratur dan konsisten membantu mencegah masalah kekurangan nutrien atau kelebihan pemakanan.

 

  1. Adaptasi kepada Perubahan Musim:

   - Pemakanan perlu diubahsuai mengikut perubahan musim dan keperluan metabolik ikan. Ikan mungkin memerlukan pemakanan yang berbeza pada suhu air yang berbeza.

 

  1. Pengurangan Impak Lingkungan:

   - Pemilihan pemakanan yang boleh diuruskan dengan baik membantu mengurangkan impak lingkungan. Ini termasuk pemakanan yang kurang mencemar, penggunaan bahan mentah yang lestari, dan pengeluaran pemakanan dengan bekalan air yang efisien.

 

  1. Pemantauan Kesihatan dan Pertumbuhan:

   - Sistem pemantauan kesihatan dan pertumbuhan ikan membantu mengenalpasti keperluan pemakanan yang mungkin berubah seiring waktu. Pemantauan ini memberikan maklumat penting untuk penyesuaian pemakanan secara berkesan.

 

Dengan memahami dan menyelaraskan pemakanan ikan dengan keperluan biologi mereka, industri akuakultur dapat memastikan pembiakan yang berjaya dan pertumbuhan ikan yang optimum. Pemakanan yang tepat memberikan kesan positif kepada kesihatan ikan, produktiviti akuakultur, dan kelestarian sumber daya akuatik.

Tarikh Input: 06/02/2024 | Kemaskini: 17/04/2024 | izana.abdullah

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8100
03-9769 8953
SXFfDAp~