Pencemaran Dan Impaknya Terhadap Akuakultur: Strategi Pengurangan Risiko | INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
» ARTIKEL » Pencemaran dan Impaknya Terhadap Akuakultur: Strategi Pengurangan Risiko

Pencemaran dan Impaknya Terhadap Akuakultur: Strategi Pengurangan Risiko

Artikel Oleh: Farah Izana Abdullah

 

Pencemaran air merupakan ancaman serius terhadap industri akuakultur, mempengaruhi kualiti air dan kesihatan organisme hidup di dalamnya. Pencemaran boleh datang dari pelbagai sumber seperti pembuangan industri, pertanian, dan aktiviti manusia lain. Artikel ini akan membincangkan pencemaran dan impaknya terhadap akuakultur, serta strategi yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko pencemaran.

 

  1. Pencemaran Air dan Akuakultur:

   - Pencemaran air boleh menyebabkan penurunan kualiti air di kawasan akuakultur, termasuk peningkatan bahan kimia berbahaya, logam berat, atau bakteria patogen.

 

  1. Impak Terhadap Kesihatan Ikan:

   - Kesihatan ikan dalam sistem akuakultur boleh terjejas dengan ketara akibat pencemaran. Ia boleh menyebabkan penyakit, kelemahan sistem imun, dan kematian.

 

  1. Strategi Pengurangan Risiko:

 

  1. Pemantauan Kualiti Air:

      - Melakukan pemantauan berkala terhadap kualiti air untuk mengenal pasti perubahan segera dan mengambil tindakan sewajarnya.

 

  1. Teknologi Pemurnian Air:

      - Menggunakan teknologi pemurnian air seperti sistem filtrasi tinggi atau sistem bioflok untuk menyingkirkan bahan pencemar dari air akuakultur.

 

  1. Pengurusan Sisa:

      - Mengamalkan pengurusan sisa yang baik, termasuk pengurusan tinja ikan dan sisa pakan, untuk mengelakkan penumpukan bahan pencemar dalam sistem akuakultur.

 

  1. Pemilihan Lokasi yang Bijak:

      - Memilih lokasi akuakultur dengan teliti, mengambil kira faktor seperti aliran air yang baik dan jauh dari sumber pencemaran potensial.

 

  1. Pendidikan dan Kesedaran:

      - Meningkatkan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan penternak, pengelola akuakultur, dan masyarakat setempat mengenai kesan pencemaran dan langkah-langkah pencegahan.

 

  1. Pematuhan Piawai Sektor:

      - Mematuhi piawai sekali gus membantu mengurangkan risiko pencemaran dan meningkatkan amalan akuakultur yang bersepadu.

 

  1. Kemitraan dan Kerjasama:

   - Mewujudkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak berkepentingan seperti badan pengawalseliaan alam sekitar, penyelidik, dan komuniti setempat untuk menyusun strategi dan langkah-langkah pencegahan secara berkesan.

 

Pengurangan risiko pencemaran dalam akuakultur memerlukan pendekatan holistik dan bersepadu. Dengan mengambil langkah-langkah proaktif, industri akuakultur dapat memastikan kelestarian sumber daya air, meningkatkan kesihatan organisme hidup, dan melindungi masa depan industri secara keseluruhan.

Tarikh Input: 06/02/2024 | Kemaskini: 17/04/2024 | izana.abdullah

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8100
03-9769 8953
SXFfDAE~