Pengenalan Kepada Akuakultur Dan Kepentingannya Dalam Industri Makanan Global | INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
» ARTIKEL » Pengenalan kepada Akuakultur dan Kepentingannya dalam Industri Makanan Global

Pengenalan kepada Akuakultur dan Kepentingannya dalam Industri Makanan Global

Artikel Oleh: Farah Izana Abdullah

 

Akuakultur, atau penternakan air, merujuk kepada proses pembiakan dan pemeliharaan organisme akuatik seperti ikan, udang, moluska, dan tanaman air lainnya untuk tujuan komersial. Amalan ini telah menjadi sebahagian penting dalam industri makanan global kerana menyumbang kepada bekalan protein dan sumber makanan yang penting.

 

Kepentingan akuakultur dalam industri makanan global semakin meningkat sejajar dengan pertambahan penduduk dunia dan permintaan makanan yang semakin tinggi. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai akuakultur dan sumbangan utamanya dalam industri makanan:

 

  1. Pemenuhan Permintaan Protein: Akuakultur menyediakan sumber protein yang penting, terutamanya dalam bentuk ikan. Dengan pertumbuhan penduduk dunia, permintaan akan protein semakin meningkat, dan akuakultur menyumbang secara signifikan untuk memenuhi keperluan ini.

 

  1. Kelestarian Sumber Ikan Laut: Akuakultur membantu mengurangkan tekanan ke atas sumber ikan laut yang semakin berkurangan. Dengan menyediakan alternatif melalui penternakan, akuakultur dapat membantu dalam pemuliharaan dan pengurusan sumber daya ikan yang lebih berkesan.

 

  1. Peningkatan Ekonomi dan Pekerjaan: Industri akuakultur memberikan peluang ekonomi kepada komuniti tempatan dan menyediakan pekerjaan dalam pelbagai sektor seperti pembiakan, pengeluaran makanan, dan peruncitan.

 

  1. Keberlanjutan dan Pengurangan Impak Lingkungan: Akuakultur berpotensi untuk diurus secara lestari, termasuk penggunaan teknologi terkini untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. Sistem akuakultur yang berkesan dapat membantu dalam pengurangan pencemaran air dan pemuliharaan biodiversiti.

 

  1. Inovasi dan Teknologi: Industri akuakultur terus berkembang melalui penemuan teknologi baru. Inovasi dalam pemakanan, pengurusan penyakit, dan teknik pembiakan meningkatkan kecekapan operasi dan memberikan sumbangan kepada pembangunan industri makanan global.

 

Dengan memahami peranan dan kepentingan akuakultur dalam industri makanan global, kita dapat mengukuhkan pendekatan ke arah keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam, sambil memenuhi keperluan makanan yang semakin meningkat di seluruh dunia.

 

 

 

Tarikh Input: 19/01/2024 | Kemaskini: 19/01/2024 | izana.abdullah

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8100
03-9769 8953
SXERFA7~