Population Structure Of The Blue Swimmer Crab Portunus Pelagicus In Coastal Areas Of Malaysia Inferred From Microsatellites | INTERNATIONAL INSTITUTE OF AQUACULTURE AND AQUATIC SCIENCES
» ARTICLE » Population Structure of the Blue Swimmer Crab Portunus pelagicus in Coastal Areas of Malaysia Inferred from Microsatellites

Population Structure of the Blue Swimmer Crab Portunus pelagicus in Coastal Areas of Malaysia Inferred from Microsatellites

 

Oleh: Chuan Jian Chai, Yuzine Bin Esa, Muhammad Fadhil Syukri Ismail, dan Mohd. Salleh Kamarudin

Artikel Disediakan Oleh: Farah Izana binti Abdullah

 

 

Permintaan yang semakin meningkat untuk industri isi ketam beku dan dalam tin di seluruh dunia kini bergantung terutamanya pada spesis Portunus pelagicus. Di Malaysia, terdapat permintaan yang tinggi terhadap induk P. pelagicus dalam industri perikanan. Oleh itu, maklumat mengenai kepelbagaian genetik populasi P. pelagicus adalah perlu untuk tujuan pembiakan. Untuk mengkaji struktur populasi P. pelagicus di kawasan pesisir Malaysia, penanda mikrosatelit digunakan kerana ia menunjukkan polimorfisme dan lebih informatif berbanding penanda RAPD, AFLP dan lokus allozyme Analisis mikrosatelit menunjukkan bahawa tahap pembezaan genetik adalah rendah di antara populasi P. pelagicus. Ini menunjukkan wujudnya pembiakan di antara pelbagai populasi P. pelagicus.

Web: doi:10.6620/ZS.2017.56-26

Date of Input: 30/08/2021 | Updated: 30/08/2021 | m_fakhrulddin

MEDIA SHARING

INTERNATIONAL INSTITUTE OF AQUACULTURE AND AQUATIC SCIENCES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8100
03-9769 8953
CVBdLAw:11:39